Mota-Engil Central Europe S.A - Kruszywa granitowe Mota-Engil Central Europe S.A.

Mota-Engil Central Europe S.A - Kruszywa granitowehttps://mota-engil-ce.eu/oferta.php

Ogólny proces technologiczny w kopalni granitu "Górka" rozpoczyna się od wstępnego kruszenia urobku, po jakim materiał dostaje się na przesiewacze oraz jest segregowany na pożądane frakcje. Później materiał trafia na właściwie oznakowane hałdy wyrobu gotowego. Do wyprodukowania asortymentu wykorzystywany jest sprzęt firmy Metso Minerals. Z uzyskanych wyrobów pobiera są próby do badań kontrolnych. Jedynie po zaakceptowaniu partii materiału przez Dział Jakości Klienta kruszywo trafia do klienta. Całość odbywa się sprawnie, ze względu na wdrożony wewnętrzny system zakładowej kontroli produkcji, umożliwiający bieżący i skuteczny monitoring wszystkiego.
Mota-Engil Central Europe S.A.
Tel.:713930494
Górka Sobocka 28
57-150Prusy
dolnośląskie
REGON: 350980504
FB -